miniEKSPERT XBASE


Program przeznaczony dla systemów Windows w wersji 32 bit jak i 64 bit.

 

System miniEKSPERT XBASE jest "odchudzoną" wersją systemu EKSPERT XBASE przeznaczoną do obsługi działu rachuby płac oraz kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach, które posiadają nieskomplikowany system wyliczania wynagrodzeń. System miniEKSPERT XBASE posiada wbudowany standardowy zestaw algorytmów służących do wyliczania płac.

 

Programy wchodzące w skład systemu pozwalają m.in. na wprowadzanie i przechowywanie danych kadrowych, wprowadzanie i aktualizowanie danych płacowych pracowników, naliczanie podstawowych składników płacowych i potrąceń (w tym podatku dochodowego), naliczanie składek ZUS oraz zasiłków, drukowanie deklaracji i informacji podatkowych, rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników, drukowanie poleceń przelewu wynagrodzeń pracowników na konta osobiste oraz zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych.

 

Podstawowe dane o pracowniku są przekazywane między modułami systemu miniEKSPERT XBASE. Dzięki temu pracownik wprowadzony do systemu w module PŁACE jest widoczny w pozostałych modułach, a w programie KADRY można dopisać dla niego pozostałe dane kadrowe. Pracownik wprowadzony do systemu w module KADRY jest również widoczny w pozostałych modułach.

 

Dane z list płac oraz zestawień sumarycznych utworzonych w module PŁACE mogą być przesyłane do współpracującego z systemem miniEKSPERT XBASE programu KSIĘGA (jednego z modułów komputerowego systemu FIRMA). Odpowiednie kwoty mogą zostać zapisane w księdze przychodów i rozchodów.

 

Konfiguracja (układ) systemu miniEKSPERT XBASE zależy od wymagań użytkownika i może być rozszerzana o kolejne moduły w miarę rosnących potrzeb przedsiębiorstwa.

System kadrowo-płacowy miniEKSPERT XBASE współpracuje z programem PŁATNIK (umożliwia wygenerowanie plików w formacie KEDU dla wszystkich druków zgłoszeniowych i rozliczeniowych).

System jest przygotowany do pracy w sieci lokalnej.

Moduły

KADRY

 • Dopisywanie i usuwanie pracowników z ewidencji działu kadr.
 • Wprowadzanie, przeglądanie i zmiana informacji o pracownikach.
 • Rejestrowanie różnego rodzaju nieobecności pracownika w dowolnym okresie.
 • Tworzenie zbiorczych zestawień nieobecności dla dowolnej grupy pracowników.
 • Drukowanie formularzy (zestawów dowolnych danych kadrowych).
 • Tworzenie i drukowanie dokumentów (np. zaświadczeń o zatrudnieniu, o wysokości dochodów) i zestawień dla dowolnej grupy pracowników.

PŁACE

 • Tworzenie i pełna obsługa kartoteki wszystkich pracowników zakładu (wprowadzenie nowej pozycji, przeglądanie istniejących, korekta pozycji nieaktualnej, wykreślenie pracowników zwolnionych), stanowiącej źródło informacji o pracowniku i jego miejscu w strukturze zakładu.
 • Wprowadzanie, przeglądanie i zmiana danych płacowych pracownika.
 • Naliczanie wynagrodzeń i zaliczek na podatek dochodowy dla dowolnej grupy pracowników, wykrywanie niektórych rodzajów błędów.
 • Wyliczanie składek ZUS.
 • Obsługa list dodatkowych (obliczanie i drukowanie).
 • Bieżący dostęp do karty zarobkowej pracownika za okres 24 ostatnich miesięcy.
 • Rozliczanie potrąceń kwotowych (rat, pożyczek itp.).
 • Drukowanie: list płac (pasków), kart wynagrodzeń (archiwum zarobkowego), sortów (nominałów) pieniężnych, zestawień imiennych i sumarycznych, list dodatkowych.

ZASIŁKI

 • Naliczanie zasiłków ZUS oraz wynagrodzenia za chorobę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • Wydruk kart zasiłkowych i rozliczeń miesięcznych.
 • Kontrola długości okresu zasiłkowego, liczby dni zasiłku opiekuńczego i ponownego przeliczania podstawy dziennej zasiłku.
 • Uwzględnienie przepisu Art.92 Kodeksu Pracy; kontrola 33 dnia, do którego przysługuje wynagrodzenie za czas choroby.
 • Możliwość wprowadzania wyrównań do wszystkich zasiłków.

POMOST

 • Generowanie pliku KEDU do importu w programie Płatnik dla wszystkich rodzajów dokumentów ZUS (zgłoszeniowych pracownika i płatnika oraz rozliczeniowych).
 • Generowanie pliku do Narodowego Funduszu Zdrowia ze składkami zdrowotnymi obniżonymi.

DEKLARACJE

 • Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat (PIT-4).
 • Informacja o dochodach uzyskanych przez pracownika oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).
 • Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez pracownika (PIT-40).
 • Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-8A).
 • Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (wykaz pobranych zaliczek z umów-zleceń i umów o dzieło -PIT-8B).

BANK

 • Drukowanie poleceń przelewów wynagrodzeń pracowników na ich konta osobiste.
 • Przelewy zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych.
 • Generowanie plików eksportowych do przesyłu przelewów w formie elektronicznej do wybranych banków.
 • Drukowanie zestawień kwot przelanych do banków oraz dowolnych raportów.

UMOWY ZLECENIA

 • Wprowadzanie zleceniobiorców i danych dotyczących umów.
 • Drukowanie umów w dowolnym formacie (możliwość edycji załączonych wzorów).
 • Obliczenia rozliczeń wszystkich rodzajów umów zleceń, o dzieło oraz praw autorskich ze składkami lub bez (jeden raz lub kilkakrotnie w ciągu miesiąca).
 • Wydruk rozliczeń (rachunków), do każdego rodzaju umowy.
 • Selekcja i wydruk wykazów umów według jednego z kluczy (płatnik, zleceniobiorca, data wypłaty lub numer umowy).Polecane Programy w tej kategorii


R2Płatnik
R2PłatnikPRO
RAKS SQL
ENOVA
Technika Gliwice