Interaktywny cennik oprogramowania Soft Ekspert

    

    

CENNIK
Nazwa modułu Cena

STANDARD

STANDARD+

Płace 

Kadry
Zasiłki
Deklaracje
Bank
Arkusz
Umowy zlecenia  
Instalator  
Karta    

Cena netto za wybrane moduły: 0 PLN

* PRACA NA DOWOLNEJ LICZBIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH - BEZ DODATKOWYCH OPŁAT LICENCYJNYCH!

W ramach jednego podmiotu gospodarczego oprogramowanie komputerowe SOFT EKSPERT może być eksploatowane na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych bez żadnych dodatkowych opłóat licencyjnych z ograniczeniami wynikającymi z wariantu.

Technika Gliwice