Pobierz » FIRMA

SYSTEM FIRMA wersja 32.02 (26.01.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM FIRMA uzupełnienia do wersji 32.02 (26.01.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 32.02f (16.11.2022)
F-K 32.02o (26.01.2023)
KSIĘGA 32.02n (26.01.2023)
RYCZAŁT 32.02d (01.08.2022)
VAT 32.02c (01.08.2022)
ROZRACHUNKI 32.02a (23.05.2022)
ŚRODKI TRWAŁE 32.02b (23.05.2022)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 32.02e (07.12.2022)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 32.02e (07.12.2022)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 32.02e (07.12.2022)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 32.02e (07.12.2022)
CRM 32.02 (17.02.2022)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA (32.02) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 26.01.2023).


Pobierz » FIRMA XBASE

SYSTEM FIRMA XBASE wersja 33.02 (27.10.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania na systemach operacyjnych Windows XP i późniejszych:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM FIRMA XBASE uzupełnienia do wersji 33.02 (27.10.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 33.02b (27.10.2023)
F-K 33.02d (27.10.2023)
KSIĘGA 33.02d (27.10.2023)
RYCZAŁT 33.02c (28.09.2023)
VAT 33.02f (11.08.2023)
ROZRACHUNKI 33.02d (26.07.2023)
ŚRODKI TRWAŁE 33.02b (28.09.2023)
CRM 32.02a (26.07.2023)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 33.02d (27.10.2023)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 33.02d (27.10.2023)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 33.02d (27.10.2023)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 33.02d (27.10.2023)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA XBASE(32.02) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 26.01.2023).


Pobierz » miniEKSPERT

SYSTEM miniEKSPERT wersja 32.12 (20.01.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji demonstracyjnej,
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM miniEKSPERT uzupełnienia do wersji 32.12 (20.01.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 32.12 (07.12.2022)
KADRY 32.12 (07.12.2022)
PŁACE 32.12 (07.12.2022)
DEKLARACJE 32.12d (20.01.2023)
ZASIŁKI 32.12 (07.12.2022)
BANK 32.12 (07.12.2022)
UMOWY ZLECENIA 32.12 (07.12.2022)
POMOST 32.12 (07.12.2022)
ALGORYTMY 32m (07.12.2022)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu miniEKSPERT (32.09) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 28.09.2022).


Pobierz » miniEKSPERT XBASE

SYSTEM miniEKSPERT XBASE wersja 33.04 (13.07.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji demonstracyjnej,
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM miniEKSPERT XBASE uzupełnienia do wersji 33.04 (13.07.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 33.04 (26.04.2023)
KADRY 33.04 (26.04.2023)
PŁACE 33.04 (26.04.2023)
DEKLARACJE 33.04a (18.05.2023)
ZASIŁKI 33.04a (05.05.2023)
BANK 33.04 (26.04.2023)
UMOWY ZLECENIA 33.04 (26.04.2023)
POMOST 33.04 (26.04.2023)
ALGORYTMY 33c (13.07.2023)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu miniEKSPERT XBASE(33.02) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 23.02.2023).


Pobierz » EKSPERT

SYSTEM EKSPERT wersja 32.12 (20.01.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania w pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny).

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM EKSPERT uzupełnienia do wersji 32.12 (20.01.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 32.12 (07.12.2022)
KADRY 32.12 (07.12.2022)
PŁACE 32.12 (07.12.2022)
DEKLARACJE 32.12d (20.01.2023)
ZASIŁKI 32.12 (07.12.2022)
BANK 32.12 (07.12.2022)
UMOWY ZLECENIA 32.12 (07.12.2022)
POMOST 32.12 (07.12.2022)
KARTA 32.12 (07.12.2022)
ARKUSZ 32.12 (07.12.2022)
INSTALATOR 32.12 (07.12.2022)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu EKSPERT (32.06) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 11.07.2022).


Pobierz » EKSPERT XBASE

SYSTEM EKSPERT XBASE wersja 32.12 (20.01.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania w pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny).

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM EKSPERT XBASE uzupełnienia do wersji 32.12 (20.01.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 32.12 (07.12.2022)
KADRY 32.12 (07.12.2022)
PŁACE 32.12 (07.12.2022)
DEKLARACJE 32.12d (20.01.2023)
ZASIŁKI 32.12 (07.12.2022)
BANK 32.12 (07.12.2022)
UMOWY ZLECENIA 32.12 (07.12.2022)
POMOST 32.12 (07.12.2022)
KARTA 32.12 (07.12.2022)
ARKUSZ 32.12 (07.12.2022)
INSTALATOR 32.12 (07.12.2022)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu EKSPERT XBASE(32.06) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 11.07.2022).


Technika Gliwice